Vision Design
Vision Design

Szkolenie we Wrocławiu: Maksymalizacja zysków

Podejście do sprzedaży zmienia się tak samo, jak zmienia się rynek. Już od dłuższego czasu widać wzrost znaczenia relacyjności w rozmowach handlowych. Nie zmienia to faktu, że obok budowania zaufania, nawiązywania więzi i wsłuchiwania się w potrzeby Klientów nadal trzeba pamiętać o umiejętnościach miękkich, które pozwalają na właściwe eksponowanie korzyści, prowadzenie dialogu czy zamykanie sprzedaży.

Podczas 2 dni szkolenia zajęliśmy się tematem zwiększenia szans na up-selling i cross-selling. Szans, które należy zobaczyć i odczytać między wierszami z zachowania oraz słów Klienta. Dzięki takiej postawie możemy zwiększyć zyski firmy, a dzięki temu pozyskać środki na rozwój usług i produktów, które proponujemy Klientom. Klasyczne win-win. Przepływ pieniądza, który w dobrze prowadzonej firmie przekłada się na jakość.