Vision Design
Vision Design

Szkolenie w Toruniu: Sprzedaż XXI wieku

Druga grupa z rzędu, ale moc i energia pozostały na tym samym poziomie.