Vision Design
Vision Design

Szkolenie w Rybniku: Kierowanie zespołem, poziom rozszerzony

Tym razem skupiliśmy się na komunikacji wewnątrz zespołu. Omówiliśmy m.in. poziomy komunikacji, rozrysowaliśmy koło umiejętności interpersonalnych przydatnych w komunikacji oraz pracowaliśmy z diagramem Ishikawy, aby odkryć, z czego wynikają demotywujące zachowania innych ludzi.