Vision Design
Vision Design

Szkolenie w Nysie: Lider XXI wieku

Sztuka przywództwa to umiejętność takiej pracy z ludźmi, aby powierzone zadania wykonywali dobrowolnie.

Przywództwo polega przede wszystkim na umiejętnym budowaniu relacji międzyludzkich. I tu można już mówić o kompetencjach. Niektórzy ludzie posiadają je tak po prostu. Inni, świadomi swoich umiejętności i obszarów do pracy, mogą skutecznie je rozwijać. Za przywódcą ludzie podążają z zaangażowaniem i satysfakcją. Aby więc zrozumieć rolę przywódcy, należy odróżnić zarządzanie od przewodzenia.

Przywódca sprawia, że ludzie podążają za nim sami z zaangażowaniem i z satysfakcją wykonują polecenia. Przywódca powinien wykazywać się umiejętnością wywierania wpływu, co wymaga umiejętności i wiedzy z zakresu motywowania, komunikacji i pracy grupowej, czasami coachingu.

To właśnie w/w obszary poruszaliśmy w ciągu dwóch dni intensywnej pracy.