Vision Design
Vision Design

Szkolenie w Lublinie: Techniki sprzedażowe i dopasowanie do klienta

Dwa dni upłynęły nam w atmosferze rozwoju, śmiechu i kreatywności.