Vision Design
Vision Design

Mobbing w pracy | Wrocław

Mobbing to trudny temat. Co 6 Polak doświadcza go w miejscu pracy, dlatego drugiego dnia Targów Pracy Career EXPO opowiedziałam uczestnikom szkolenia, jakie są obszary mobbingu oraz jak właściwie możemy bronić się przed nim.