Vision Design
Vision Design

Czy jesteś człowiekiem Renesansu

Odrodzenie nauk, kult wiedzy, rozwoju, powrót do wartości antycznych oraz odrzucenie barbarzyństw średniowiecza. Jacy byli ludzie Renesansu i czy w czasach współczesnych znaleźliby godnego kompana do całonocnych dyskusji?