Vision Design
Vision Design

4 składowe kompetencji

Która składowa kompetencji jest najważniejsza?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, zacznę od przedstawienia Ci mojego spojrzenia na kompetencje.

KOMPETENCJE to:

  • wiedza – twarda oraz miękka
  • umiejętności – zastosowanie wiedzy w praktyce
  • doświadczenie – świadome modyfikowanie umiejętności praktycznych w zależności od klienta, sytuacji etc.
  • nastawienie – wartości, chęci, dobre intencje, chęć rozwoju, myślenie krytyczne etc.

Uważam, że osoba naprawdę kompetentna to taka, która posiada wszystkie wymienione wyżej składowe. Podczas rekrutacji, często stawia się na wiedzę oraz umiejętności. Od tych dwóch czynników bardzo zależy nierzadko również podstawa wynagrodzenia.

Wiedzę można dość łatwo zrobić.

Umiejętności wyszlifuje z pracownikiem trener.

Nastawienie oraz doświadczenie są najważniejsze.

Pierwszego nie da się nauczyć, wynika bowiem z wewnętrznych przekonań. Drugiego nie da się kupić lub wyćwiczyć. Potrzeba na nie pracy w czasie, a ten dla wszystkich biegnie tak samo.

Życzyłabym sobie, aby firmy wynagradzały pracowników także w oparciu o ich doświadczenie oraz nastawienie. Oczywiście mówię tu o przypadkach, gdy nastawienie nie jest udawane, a za doświadczeniem (czas przepracowany na danym stanowisku) idzie faktyczne mega wysoka wiedza oraz umiejętności eksperta.

Autor: Elżbieta Malik